Forside
Hjem
Om forbundet
Bli medlem
Publikasjoner
Arrangement
Årsmøter
Referater
Bildearkiv
Kontakt

Årsmøteseminaret juni 2012, Finland - Forhåndsinfo

Fornåndsinformasjon med program og nødvendige opplysninger om påmelding, booking etc. kan du lese her på nettsiden eller laste ned og skrive ut i eget dokument: Årsmøte2012_Forhåndsinfo

ÅRSMÖTE i JAKOBSTAD, FINLAND 28.06–01.07, 2012
Särdrag i det finska kulturlandskapet

DAG 1, torsdagen den 28.6.2012
Finlands karakteristiska kulturlandskap i olika landsdelar
1. Europeiska landskapskonventionen; hur har den fullföljts i Finland (Tapio Heikkilä)
2. Uppdateringen av nationellt värdefulla landskap i Finland (Sonja Forss)
3. Industriorter, inkluderat världskulturarvet ”Verla” (Margaretha Ehrström)
4. Skärgårdslandskapet⁄Byggnadstradition i sydvästra Finland (Heidi Saaristo–Levin)
5. Trädgårdskonst i skogen – ett skottskt begrepp (Woodland gardening) som ofta används i Finland (Peter Tigerstedt)
        Jakobstads historiska parker (Ilmari Heinonen, Jan Bäck)
6. Skolparken (exkursion)
7. Rosenlund och Aspegren (exkursion)
8. Kittholmen (exkursion)

DAG 2, fredagen den 29.6.2012
Kvarkens Skärgård (heldagsexkursion, promenad och båt)
Buss till Björköby (1t). Ca 3.8 km vandring till via utkikstornet till Långgrund med guide. Båt till rastplats i arkipelagen (kaffe, te, sik–, lax– och skinksmörgåsar). Återfärd till Björköby med båt mella alla ”De Geer” moräner i området.  (Fredric Sandvik)

DAG 3, lördagen den 30.6.2012
Gemensamma nordiska problemställningar
9. Två världskulturarv vid Östersjön: Höga Kusten och Kvarkens Skärgård  (Terranova)
10. Vad kan NKF göra för att höras bättre i samhället (Olof Stroh)
11. NKF’s framtida verksamhetslinjer (Olof Stroh)
12. Förslag till resa genom Finlands kulturlandskap (sjödistriktet) för våra nordiska gäster (Tigerstedt)
(behandlas möjligen söndag morgon 01.07. före avresan)


Praktiska detaljer för resan till Årsmötet i Jakobstad

Våra gäster med bil från Danmark, Norge och Sverige bör resa på onsdagen den 27.6. från Stockholm eller Kapellskär till Åbo och sedan köra upp till Jakobstad. Alternativt kan man ta färjan från Umeå till Vasa och köra till Jakobstad. Det går också att flyga Stockholm–Vasa och sedan åka buss till Jakobstad.
Huvudsaken är att vi kan börja vårt årsmöte på  Rosenlunds prästgård den 28.6. kl 0900.
Vi har reserverat två hotell i Jakobstad och ber Er göra egen bokning på internet:

Hostel Lilja, Storgatan 6
tel: +358 6 7816 500
GSM: +358 50 5167 301
Detta förtjusande lilla hostel kan inte inhysa oss alla, men boka i första hand här.

Jugend Home Hotel, Skolgatan 11
tel: +358 6 7814 300
Här finns flera alternativ för enstaka personer eller familjer.

Bokningarna på hotellen bör göras före den 15.5.  Efter det kommer hotellen att marknadsföra till allmänheten. Anmäl att bokningen gäller NKF årsmötet så får Du rabatt. Var och en betalar sin egen hotellräkning.

Likaså är sista anmälningsdagen till årsmötet den 15.5. Gör denna anmälning helst per e–post till: Heidi Saaristo–Levin: hsaaristolevin@gmail.com
Heidi nås också per tel: +358 50 5462 936.

Deltagaravgiften 200€ inkluderar följande: 1) Lunch och kaffeserveringar under 3 dagar, 2) Buss och båttransporter under Kvarkenturen dag 2.

Avgiften kan inbetalas på konto: BIC–code:DABAFIHH FI43 8000 1870 8452 95 senast fredagen den 22.6.